ارسال رایگان

ارسال رایگان

شرایط ارسال رایگان

 

1- سفارشات بالای 200 هزار تومان با وزن زیر 2 کیلوگرم

 

2- سفارشات بالای 300 هزار تومان با وزن زیر 3 کیلوگرم

 

3 -سفارشان بالای 400 هزار تومان با وزن زیر 4 کیلوگرم

 

4- سفارشات بالای 500 هزار تومان با وزرن زیر 5 کیلوگرم

 

5- سفارشات بالای 600 هزار تومان بدون محدودیت وزنی

 

6- سفارشات بالای 200 هزارتومان بدون محدودیت وزنی (مخصوص شهر مشهد)

 

تمامی موارد در هنگام ثبت سفارش به صورت خودکار برای هر مورد اعمال میشود.